Framstupa sidoläge

Information

Framstupa sidoläge låser kroppen med hjälp av ben och armar i en position som gör det svårt för det medvetslöse att rulla tillbaka i en ryggliggande position, samt håller hakan högt för att struplocket inte ska blockera luftvägarna. Detta kan du använda dig av om du tillfälligt måste lämna en medvetandepåverkad person som klart och tydligt andas för att ringa eller påkalla hjälp.

undefined