Sömn

Att sova är livsnödvändigt. Det är då vi alla, barn som vuxna, får chansen till återhämtning, vi bearbetar intryck, tillväxthrmon hos barn släpps ut, infektionsförsvaret får chans att bli starkare och vi mår bra såväl psykiskt som fysiskt.

Sömnbehov och sömnmönster varierar väldigt mycket bland olika barn, men vissa grova drag kan urskiljas i olika åldrar. Under sömnen befinner sig barnet i olika sömnstadier vilket förklarar skillnaderna mellan de lugna och oroligare perioderna. Det nyfödda barnets sömn består till hälften av den ytliga REM-sömnen (Rapid Eye Movement). Under denna sömnfas andas barnet oregelbundet, rör på sig, grimaserar och gnyr eller gråter ibland. Barnet vaknar till flera gånger utan att ni märker det. Det är lätt att tro att barnet är vaket när det byter sömnfas. Känner du dig tveksam så avvakta en stund. När barnet befinner sig i den djupare sömnen är det helt avslappnat och inte lika lätt att väcka.

De första 2 månaderna är en period av anpassning då barnet sover ungefär lika mycket dag som natt. Dygnsbehovet kan ligga på 16-18 timmars sömn.

Framåt 3-4 månaders ålder kan ett sömnmönster börja visa sig. Behovet kan ligga på ca 15 timmar per dygn varav 9-10 timmar kanske blir på natten.

Vid 6 månaders ålder ligger ofta behovet på 12 timmar per natt. Det kan vara olika hur de vaknar och fortfarande vill äta någon gång på natten eller om de sover över ett mål. Barnet sover ofta två gånger på dagen också. Vid 1 år ligger nattsömnen på 12 timmar och härefter börjar barnet ofta sova middag bara en gång per dag. Förmågan att sova "natten igenom" kommer gradvis och varierar som sagt mycket mellan olika barn. Detta handlar, åtminstone i början, också om att sova 5-6 timmar i sträck.

Om ni har det jobbigt är det bästa att diskutera med din BVC sköterska då alla barn och familjer är olika och det finns ingen patentlösning som passar alla.